دستگاه سانترال پاناسونیک تحت شبکه مدل KX-TDE200

دستگاه سانترال پاناسونیک تحت شبکه مدل KX-TDE200

امکان حداکثر 128 خط شهری جمیع آنالوگ، هایبرید، دیجیتال و آی پی
امکان 128 تا 256 خط داخلی مجموع آنالوگ دیجیتال و آی پی
تعداد خط شهری و داخلی بسته به نوع کارتهای استفاده شده در دستگاه تغییرات گسترده ای می کند
عملکرد پیشرفته
برقراری شبکه دیجیتال جهت کنترل تماس های خروجی و ورودی

 

KX-TDE200 KX-TDE100 Card Type
128 128 Total Number of Trunks Maximum
Trunks
and
Extensions
128 120 Trunk (Physical Trunk Card)
32 32 Trunk (Virtual Trunk Card*1)
256 256 Total Number of Extensions
256 160 Extension (Physical Extension Card)
128 128 Extension (Virtual Extension Card*1)
64 64 IP-Proprietary Telephone (IP-PT) and IP Softphone
128 128 SIP Extension
256 256 Telephone Maximum
Terminal
Equipment
128 96 Single Line Telephone (SLT)
256 128 KX-T7600 series Digital Proprietary Telephone (DPT)
128 96 KX-T7560/KX-T7565 DPT
128 32 Other DPT
64 24 Analogue Proprietary Telephone (APT)
160 160 IP-PT
128 96 IP-PT *2 (supported by IP-EXT16 card)
64 64 IP-PT *3 (supported by IPCMPR card)
128 128 SIP Extension
8 8 DSS Console
32 32 Basic Cell Station (CS)
16 16 High-Density CS
128 128 Portable Station (PS)
2 2 Voice Processing System (VPS)
16 16 Doorphone
16 16 Door Opener
16 16 External Sensor
16 16 External Relay
    • http://ict3.com/images/ax/li.png) 100% 50% no-repeat;">ظرفیت 128 خط شهری
    • http://ict3.com/images/ax/li.png) 100% 50% no-repeat;">ظرفیت 128 تا 256 خط داخلی
    • http://ict3.com/images/ax/li.png) 100% 50% no-repeat;">حداکثر 216 تا 316 پورت
    • http://ict3.com/images/ax/li.png) 100% 50% no-repeat;">تعداد خط شهری و داخلی بسته به نوع کارتهای استفاده شده در دستگاه تغییرات گسترده ای می کند

طراحی شیک و کاربری آسان تلفن های دیجیتال با کارایی بالا، قابل اطمینان و مطمئن با قابلیت تعویض و یا نصب کارت جدید بدون قطع سیستم، ویژگی پروتکل اینترنتی VOIP (انتقال صدا بر بستر شبکه )، قابلیت لینک کردن چند مرکز TDE در هر جای دنیا با هم، استفاده از خطوط دیجیتال E1&PRI (خطوط 4 یا 5 رقمی )، سارزگاری کامل با سیستمهای پردازش صدا و صندوق صوتی TVM، تجهیزات بیسیم داخلی DECT

 

Description Model
IP Convergence Main Processing Card (IPCMPR) KX-TDE0101 Main
Processing Card
16-Channel VoIP DSP Card (DSP16) - Built-in: 4 x IP-Trunks + 8 x IP-PT Extensions KX-TDE0110 IPCMPR
Option Cards
64-Channel VoIP DSP Card (DSP64) - Built-in: 16 x IP-Trunks + 32 x IP-PT Extensions KX-TDE0111
Remote Card (RMT) KX-TDA0196
4-Channel IP Trunk Activation Key (4 IP Trunk) KX-NCS4104 Activation
Key Cards
8-Channel IP Softphone/IP Proprietary Telephone Activation Key (8 IP Softphone/IP PT) KX-NCS4208
8-Channel IP Proprietary Telephone Activation Key (8 IP PT) KX-NCS4508
16-Channel SIP Extension Activation Key (16 SIP Extension) KX-NCS4716
Activation Key for Software Upgrade to Enhanced Version (Software Upgrade 01) KX-NCS4910
8-Port Analogue Trunk Card (LCOT8) KX-TDA0180 Physical
Trunk Cards
16-Port Analogue Trunk Card (LCOT16) KX-TDA0181
8-Port DID Card (DID8) KX-TDA0182
4-Port Analogue Trunk Card (LCOT4) KX-TDA0183
8-Port E&M Trunk Card (E&M8) KX-TDA0184
E-1 Trunk Card (E1) KX-TDA0188
8-Port Caller ID/Pay Tone Card (CID/PAY8) KX-TDA0189
8-Port Caller ID Card (CID8) KX-TDA0193
4-Port BRI Card (BRI4) KX-TDA0284
8-Port BRI Card (BRI8) KX-TDA0288
PRI Card (PRI 30) KX-TDA0290
4-Channel VoIP Gateway Card (IP-GW4E) KX-TDA0484
16-Channel VoIP Gateway Card (IP-GW16) KX-TDA0490
4 Cell Station Interface Card (CSIF4) KX-TDA0143 Physical
Extension
Cards
8 Cell Station Interface Card (CSIF8) KX-TDA0144
8-Port Digital Hybrid Extension Card (DHLC8) KX-TDA0170
8-Port Digital Extension Card (DLC8) KX-TDA0171
16-Port Digital Extension Card (DLC16) KX-TDA0172
8-Port Single Line Telephone Extension Card (SLC8) KX-TDA0173
16-Port Single Line Telephone Extension Card (SLC16) KX-TDA0174
16-Port Single Line Telephone Extension Card with Message Lamp Card (MSLC16) KX-TDA0175
16-Channel VoIP Extension Card (IP-EXT16) KX-TDA0470
4-Port Doorphone Card (DPH4) KX-TDA0161 Option
Cards
2-Port Doorphone Card (German Type)(DPH2) KX-TDA0162
4-Port External Input/Output Card (EIO4) KX-TDA0164
16-Channel Echo Canceller Card (ECHO16) KX-TDA0166
Extension Caller ID Card (EXT-CID) KX-TDA0168
Optional 3-Slot Base Card (OPB3) KX-TDA0190
2-Channel Enhanced Simple Voice Message Card (ESVM2) KX-TDA0192
4-Channel Enhanced Simple Voice Message Card (ESVM4) KX-TDA0194
L-Type Power Supply Unit (PSU-L) KX-TDA0103 Power
Supply Units
(PSUs)
M-Type Power Supply Unit (PSU-M) KX-TDA0104
S-Type Power Supply Unit (PSU-S) KX-TDA0108
2-Channel Cell Station Unit Using a DHLC/DLC Card (PT-interface CS) for DECT Potable Station KX-TDA0141 Cell Stations
(CSs)
4-Channel Cell Station Unit Using a CSIF Card for DECT Potable Station KX-TDA0142
8-Channel High-Density Cell Station Unit Using a DHLC/DLC Card (PT-interface CS) for
DECT Portable Station
KX-TDA0158
S/M-type Back-up Battery Cable KX-A228 Proprietary
Equipment
L-type Back-up Battery Cable KX-A229
Blank Slot Cover KX-A258
Doorphone KX-T7765

تلفن سانترال