صندوق صوتی پاناسونیک مدل KX-TVM200

صندوق صوتی پاناسونیک مدل KX-TVM200

 • ظرفیت 0 تا 24 پورت
 • 1024 صندوق صوتی
 • حداکثر 1000 ساعت زمان ضبط پیغام
 • امکان استفاده اشتراکی از صندوق صوتی در شبکه فراهم است
 • شنیدن پیام در انتظار به صندوق صوتی هدایت شده و از سرویس خودکار گویا بهره مند شود .
 • کاربران می توانند به راحتی پیغام های خمود را چک کنند
 • به کاربر امکان این داده شده است تا مکالمه در حال انجام را تنها با فشردن یک دکمه ضبط نماید
 • کنترل پیمهای دریافتی و تصمیم برای پاسخگویی یا عدم پاسخگویی


صندوق صوتی پاناسونیک مدل KX-TVM200

ظرفیت 0 تا 24 پورت
1024 صندوق صوتی
حداکثر 1000 ساعت زمان ضبط پیغام
امکان استفاده اشتراکی از صندوق صوتی در شبکه فراهم است
شنیدن پیام در انتظار به صندوق صوتی هدایت شده و از سرویس خودکار گویا بهره مند شود .
کاربران می توانند به راحتی پیغام های خمود را چک کنند
به کاربر امکان این داده شده است تا مکالمه در حال انجام را تنها با فشردن یک دکمه ضبط نماید
کنترل پیمهای دریافتی و تصمیم برای پاسخگویی یا عدم پاسخگویی

 

KX-TVM200 KX-TVM50
0 to 24 2 to 6 Number of Ports
Panasonic KX series PBX Panasonic KX series PBX* Connectable PBX
Up to 8 digits (programmable) Extension Numbering
100 to 9900msec (every 100 msec per unit) Pause
Data line of DPT interface Programmable DTMF sequence.
Data line of APT/DPT interface
Message Waiting Lamp
Max. 1000 h Initial : 4h Max.:8h Voice Storage
Max. 1024 Max. 64 Number of Mailboxes (including System Manager and
Message Manager mailboxes)
Unlimited Number of Messages
1 to 360 sec (programmable) Personal Greeting Messages
1 to 30 days, or unlimited (programmable) Message Retention Time
1 to 60 min. or unlimited (programmable) Maximum Message Length
Custom Service Report, E-mail Report, Call Account Report, Port Usage Report, HDD/Memory Usage Report, Mailbox Usage Report, Fax Call Report, Mailbox Information Report, Call Handling Statistic Report, Message Status Report, Subscriber Setup Report, Security Information Report, Hourly Statistics Report Activity Reporting
Modular connectors (4-conductor wire) Modular connectors (2-conductor wire; 4-conductor in the case of DPT/APT integration) Connections Telephone Line:
USB Interface, LAN Interface Data Port:
100V AC to 240V AC, 1.5A, 50/60Hz 100V AC to 240V AC, 0.25A, 50/60Hz Power Source
40V, 1.38A (55.2W) 9V, 0.75A (6.75W) DC Input
275 x 376 x 117 mm 249 x 316 x 74 mm Dimensions
2.9 Kg 1.3 Kg Weight
HDD Flash Memory Memory Media
Modem Card (Max. 33 600 bps) Remote Modem
 • http://ict3.com/images/ax/li.png) 100% 50% no-repeat;">ظرفیت 0 تا 24 پورت
 • http://ict3.com/images/ax/li.png) 100% 50% no-repeat;">1024 صندوق صوتی
 • http://ict3.com/images/ax/li.png) 100% 50% no-repeat;">حداکثر 1000 ساعت زمان ضبط پیغام
 • http://ict3.com/images/ax/li.png) 100% 50% no-repeat;">ارسال پیغام الکترونیکی
 • http://ict3.com/images/ax/li.png) 100% 50% no-repeat;">منوی پست صوتی روی صفحه نمایشگر
 • http://ict3.com/images/ax/li.png) 100% 50% no-repeat;">سرویس مشتری
 • http://ict3.com/images/ax/li.png) 100% 50% no-repeat;">کنترل تماس در حال انجام LCS
 • http://ict3.com/images/ax/li.png) 100% 50% no-repeat;">ضبط دو طرفه
 • http://ict3.com/images/ax/li.png) 100% 50% no-repeat;">انتقال دو طرفه

 

KX-TVM200

Installation_Manual KX-TVM200

حجم:9مکابایت

فرمت: PDF

دریافت فایل

KX-TVM200

Getting_Started KX-TVM200

حجم:3مکابایت

فرمت: PDF

دریافت فایل

KX-TVM200

Feature_Manual KX-TVM200

حجم:3مکابایت

فرمت: PDF

دریافت فایل

KX-TVM200

Pc_Programming_Manual KX-TVM200

حجم:2.52مکابایت

فرمت: PDF

دریافت فایل

 

 

KX-TVM200
4 - Port Digital Expansion Card KX-TVM204
Modem Card KX-TVM296
 

تلفن سانترال