خطا
  • JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 610
سه شنبه, 06 آبان 1393 16:15

نصب سانترال شرکت پگاه سیستم

نوشته شده توسط

مشتری:نصب  سانترال شرکت پگاه سیستم

پروژه:نصب دوربین مدار بسته و دستگاه سانترال

تاریخ:89.07.06

سه شنبه, 06 آبان 1393 16:10

نصب سانترال شرکت توربوژنراتورشاهرود

نوشته شده توسط

مشتری:نصب  سانترال شرکت توربوژنراتورشاهرود

پروژه:نصب دوربین مدار بسته و دستگاه سانترال

تاریخ:87.07.26

سه شنبه, 06 آبان 1393 16:08

نصب سانترال شرکت سانیران

نوشته شده توسط

مشتری:نصب  سانترال شرکت سانیران

پروژه:نصب دوربین مدار بسته و دستگاه سانترال

تاریخ:89.07.16

سه شنبه, 06 آبان 1393 15:56

نصب سانترال شرکت مخابرات استان تهران

نوشته شده توسط

مشتری:نصب  سانترال شرکت مخابرات استان تهران

پروژه:نصب دوربین مدار بسته و دستگاه سانترال

تاریخ:89.07.18

سه شنبه, 06 آبان 1393 15:53

نصب سانترال شرکت ناواکو

نوشته شده توسط

مشتری:نصب  سانترال شرکت ناواکو

پروژه:نصب دوربین مدار بسته و دستگاه سانترال

تاریخ:87.04.20

سه شنبه, 06 آبان 1393 15:48

نصب سانترال شرکت انترنت سان

نوشته شده توسط

مشتری:نصب  سانترال شرکت انترنت سان

پروژه:نصب دوربین مدار بسته و دستگاه سانترال

تاریخ:88.03.26

سه شنبه, 06 آبان 1393 15:46

نصب سانترال شرکت دستمال نرمه

نوشته شده توسط

مشتری:نصب  سانترال شرکت دستمال نرمه

پروژه:نصب دوربین مدار بسته و دستگاه سانترال

تاریخ:87.11.29

سه شنبه, 06 آبان 1393 15:44

نصب سانترال شرکت لوازم خانگی پارس

نوشته شده توسط

مشتری:نصب  سانترال شرکت لوازم خانگی پارس

پروژه:نصب دوربین مدار بسته و دستگاه سانترال

تاریخ:89.11.28

سه شنبه, 06 آبان 1393 15:41

نصب سانترال شرکت پیک طلایی

نوشته شده توسط

مشتری:نصب  سانترال شرکت پیک طلایی

پروژه:نصب دوربین مدار بسته و دستگاه سانترال

تاریخ:87.07.26

سه شنبه, 06 آبان 1393 15:37

نصب سانترال شرکت مارگارین

نوشته شده توسط

مشتری:نصب  سانترال شرکت مارگارین

پروژه:نصب دوربین مدار بسته و دستگاه سانترال

تاریخ:85.06.29

تلفن سانترال