خطا
  • JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 610
سه شنبه, 06 آبان 1393 15:46

نصب سانترال شرکت دستمال نرمه

نوشته شده توسط

مشتری:نصب  سانترال شرکت دستمال نرمه

پروژه:نصب دوربین مدار بسته و دستگاه سانترال

تاریخ:87.11.29

سه شنبه, 06 آبان 1393 15:44

نصب سانترال شرکت لوازم خانگی پارس

نوشته شده توسط

مشتری:نصب  سانترال شرکت لوازم خانگی پارس

پروژه:نصب دوربین مدار بسته و دستگاه سانترال

تاریخ:89.11.28

سه شنبه, 06 آبان 1393 15:41

نصب سانترال شرکت پیک طلایی

نوشته شده توسط

مشتری:نصب  سانترال شرکت پیک طلایی

پروژه:نصب دوربین مدار بسته و دستگاه سانترال

تاریخ:87.07.26

سه شنبه, 06 آبان 1393 15:37

نصب سانترال شرکت مارگارین

نوشته شده توسط

مشتری:نصب  سانترال شرکت مارگارین

پروژه:نصب دوربین مدار بسته و دستگاه سانترال

تاریخ:85.06.29

سه شنبه, 06 آبان 1393 15:32

نصب سانترال شرکت سیمان ابیک

نوشته شده توسط

مشتری:نصب  سانترال شرکت سیمان ابیک

پروژه:نصب دوربین مدار بسته و دستگاه سانترال

تاریخ:88.09.16

سه شنبه, 06 آبان 1393 15:27

نصب سانترال بیمارستان گاندی

نوشته شده توسط

مشتری:نصب  سانترال بیمارستان گاندی

پروژه:نصب دوربین مدار بسته و دستگاه سانترال

تاریخ:87.02.29

سه شنبه, 06 آبان 1393 15:05

نصب سانترال شرکت هفت الماس

نوشته شده توسط

مشتری:نصب  سانترال شرکت هفت الماس

پروژه:نصب دوربین مدار بسته و دستگاه سانترال

تاریخ:89.09.16

سه شنبه, 06 آبان 1393 14:54

نصب سانترال شرکت نیکان

نوشته شده توسط

مشتری:نصب  سانترال شرکت نیکان

پروژه:نصب دوربین مدار بسته و دستگاه سانترال

تاریخ:87.07.26

سه شنبه, 06 آبان 1393 14:49

نصب سانترال دانشگاه شهید بهشتی

نوشته شده توسط

مشتری:ننصب  سانترال دانشگاه شهید بهشتی

پروژه:نصب دوربین مدار بسته و دستگاه سانترال

تاریخ:89.07.21

سه شنبه, 06 آبان 1393 14:44

نصب سانترال دانشگاه سماءدماوند

نوشته شده توسط

مشتری:نصب  سانترال دانشگاه سماءدماوند

پروژه:نصب دوربین مدار بسته و دستگاه سانترال

تاریخ:88.03.29

تلفن سانترال