خصوصیات دستگاه تلفن KX-DT346: 

قابلیت اختیاری صفحه کلید دوازده تایی، ماژول بلوتوث، بلندگوی تمام دیجیتال، نمایشگر شش سطری نورانی، بیست و چهار کلید CO قابل برنامه ریزی، ماژول USB، کنسول DSS-60

خصوصیات دستگاه تلفن KX-DT343:

نمایشگر سه سطری پرنور، 24 کلید CO قابل برنامه ریزی، بلندگوی تمام دیجیتال کنسول DSS-60، قابلیت بلوتوث، ماژول اختیاری صفحه کلید 12 تایی، ماژول USB

خصوصیات دستگاه تلفن KX-DT346:

نمایشگر یک سطری پر نور، هشت کلید CO، بلندگوی تمام دیجیتال، کنسول DSS-60

خصوصیات دستگاه تلفن KX-DT346:

نمایشگر شش سطری پرنور، بلندگوی تمام دیجیتال، 24کلید CO قابل برنامه ریزی، 12کلید اختیاری CO و پورت USB

خصوصیات دستگاه تلفن KX-T7633:

نمایشگر سه سطری پر نور، بلندگوی تمام دیجیتال، 24 کلید CO قابل برنامه ریزی، 12 کلید اختیاری CO و پورت USB

خصوصیات دستگاه تلفن KX-T7630:

نمایشگر شش سطری پر نور، بلندگوی تمام دیجیتال، 24 کلید COقابل برنامه ریزی ، پورت USB

خصوصیات دستگاه تلفن KX-T7625:

بلندگوی تمام دیجیتال ، 24 کلید CO قابل برنامه ریزی

خصوصیات دستگاه تلفن KX-T7667:

نمایشگر یک سطری پر نور، 12 کلید CO قابل برنامه ریزی، نشانگر نورانی برای دریافت پیغام /تماس جدید، بلندگوی دیجیتال

خصوصیات دستگاه تلفن KX-T7665:

نمایشگر یک سطری  پر نور، بلندگوی تمام دیجیتال، هشت کلید CO قابل برنامه ریزی

خصوصیات کنسول تلفن KX-T7640:

کنسول DSS دیجیتال، شصت کلید انتخاب مستقیم برای مدلهای KX-T7636/7633/7630/7625


Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ictcom/public_html/templates/ertebat/html/pagination.php on line 98

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ictcom/public_html/templates/ertebat/html/pagination.php on line 104

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ictcom/public_html/templates/ertebat/html/pagination.php on line 98

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ictcom/public_html/templates/ertebat/html/pagination.php on line 104

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ictcom/public_html/templates/ertebat/html/pagination.php on line 98

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ictcom/public_html/templates/ertebat/html/pagination.php on line 104

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ictcom/public_html/templates/ertebat/html/pagination.php on line 98

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ictcom/public_html/templates/ertebat/html/pagination.php on line 104
صفحه1 از2

تلفن سانترال