کنسول IPمدل KX-NT305 برای دستگاه های سانترال VOIP

کنسولIP-VOIP Model : KX-NT305

امکان ماژول صفجه کلید 60 تایی فقط برای مدلهای KX-NT346 / KX-NT343

در حال به روز رسانی

در حال به روز رسانی

در حال به روز رسانی

در حال به روز رسانی

تلفن سانترال