دوربین های مدار بسته - camera

دوربین های مدار بسته - camera

سیستمهای دوربین مدار بسته: ایجاد شبکه خصوصی در یک مجموعه با اشتراک گذاشتن دوربین هاامکان استفاده برای تمامی کاربران را دارد.دوربین های مدار بسته حکم یک مرکز کنترل کوچک را دارد.

این امکان به مدیران این قابلیت را می دهد که محل کار خود را تحت نظر بگیرند و همچنین باعث بالا رفتن کارایی مجموعه خود می شوند.

زیر گروهای این مجموعه

تلفن سانترال