سیستم نمایشگر تلفن (Caller ID) در سانترال کم ظرفیت پاناسونیک (قسمت دوّم)

این مورد را ارزیابی کنید
(5 رای‌ها)

 

سیستم نمایشگر تلفن (Caller ID)  در سانترال کم ظرفیت پاناسونیک (قسمت دوّم)
در مطلب قبلی مطالبی برای کاربران سری KX-TE824 در مورد سیستم نمایشگرارائه شد و در این مقاله به تکمیل مطلب قبلی می پردازیم.
تعیین کد

شهر محل سکونت (برنامه شماره 901(


با این کد سانترال می توان تعیین نمود که نحوه نمایش شماره بر روی تلفن به چه شکل باشد.  برای این منظور ابتدا باید تنظیماتی انجام داد که کد شهر محل سکونت مشخص شود به عبارت دیگر باید برای سیستم کالر ای دی کد معرف مکالمات محلی را تعریف کرد. بنابراین شما می توانید در این برنامه کد محلی شماره تلفنها را برای مرکز تلفن مشخص کنید.
برای این منظور، عملیات زیر را انجام دهید:

 

 • وارد حالت برنامه ریزی شوید.
 • کد برنامه "901" را وارد کنید.
 •  با فشار دادن NEXT وارد صفحه تنظیمات خواهید شد.
 • شماره کد مورد نظر را وارد کنید.
 • با استفاده از دکمه های شماره گیری کد و پیش شماره شهر محل سکونت را وارد کنید.
 • استفاده از کلیدSTORE  اطلاعات وارد شده را ذخیره می شوند.
 • با فشار دادن کلید  END از برنامه خارج خواهید شد.

نکته زیر را در هنگام برنامه ریزی در نظر داشته باشد:

 •  در صورتی که به خواهید به خانه حافظه بعدی بروید ازNEXT  و یا به خانه حافظه قبلی برگردید از PREV می توان استفاده کرد.

تنظیمات سرویس نمایشگر برای مکالمات محلی(برنامه شماره 902)

می توان نسبت به شماره تلفنهای محلی، تنظیمات مورد نظر را انجام داد؛ به این معنی که برای مرکز تلفن مشخص کنید در صورت ورود شماره تلفنهای محلی ( که پیش شماره این شماره تلنفها در برنامه 901 مشخص شده است ) تنظیمات مورد نظر ما اعمال شود.
برای این منظور، عملیات زیر را انجام دهید:

 • وارد حالت برنامه ریزی شوید
 • کد برنامه "902" را وارد کنید
 • با فشار دادن NEXT وارد صفحه تنظیمات خواهید شد.
 • در این برنامه می توان تعداد ارقامی که از اول شماره تلفن وارد شده حذف شود را وارد نمائید.
 • استفاده از کلیدSTORE  اطلاعات وارد شده را ذخیره می شوند.
 • با فشار دادن کلید  END از برنامه خارج خواهید شد.

نکات زیر را در هنگام برنامه ریزی در نظر داشته باشد:

 • برای افزایش رقم به شماره می توان از کلید فلش رو به جلو که بر روی تلفن قرار دارد استفاده کنید.
 • در صورتی که به خواهید به خانه حافظه بعدی بروید ازNEXT  و یا به خانه حافظه قبلی برگردید از PREV می توان استفاده کرد.
 • برای استفاده از این کد سانترال باید برنامه 901 را فعال کنید.

کد سانترال

تنظیمات برای مکالمات راه دور غیر محلی (برنامه شماره 903)

با استفاده از این برنامه پاناسونیک می توان نسبت به شماره تلفنهای راه دور ، تنظیمات مورد نظر را انجام داد.
برای فعال کردن این سرویس عملیات زیر را انجام دهید:

 • وارد حالت برنامه ریزی شوید.
 • کد برنامه "903" را وارد کنید
 • با فشار دادن NEXT وارد صفحه تنظیمات خواهید شد.
 • در این برنامه می توان تعداد ارقامی که از اول شماره تلفن وارد شده حذف شود را وارد نمائید.
 • استفاده از کلیدSTORE  اطلاعات وارد شده را ذخیره می شوند.
 • با فشار دادن کلید  END از برنامه خارج خواهید شد.

نکات زیر را در هنگام برنامه ریزی در نطر داشته باشد:

 • برای افزایش رقم به شماره می توان از کلید فلش رو به جلو که بر روی تلفن قرار دارد استفاده کنید.
 • در صورتی که به خواهید به خانه حافظه بعدی بروید ازNEXT  و یا به خانه حافظه قبلی برگردید از PREV می توان استفاده کرد.

کد سانترال

حق تقدم در نشان دادن نام و یا شماره در گزارش مکالمات (برنامه شماره 904)

اگر امکان ارائه گزارش بر روی صفحه نمایش تلفن بر اساس نام و شماره

تلفن در هنگام برقراری تماس وجود داشته باشد توان بین اولویت در نشان داده شدن یکی از پارامترها(نام و شماره تلفن) در این برنامه انتخاب به عمل اورید مکالمه کننده باشد. اگر فقط شماره تلفن، تماس گیرنده دریافت شود این برنامه سود مند نخواهد بود.
برای این منظور عملیات زیر را انجام دهید:

 • وارد حالت برنامه ریزی شوید.
 • کد برنامه "904" را وارد کنید
 • با فشار دادن NEXT وارد صفحه تنظیمات خواهید شد که باید جک داخلی مورد نظر را انتخاب کرد.
 • با استفاده ازSELECT  گزینه مورد نظر را انتخاب کنید.
 • استفاده از کلیدSTORE  اطلاعات وارد شده را ذخیره می شوند.
 • با فشار دادن کلید  END از برنامه خارج خواهید شد

نکات زیر را در هنگام برنامه ریزی در نظر داشته باشد:

 • با فشار دادن * می توان همه خطوط داخلی را انتخاب و برنامه ریزی کرد.
 • برای اولویت دادن به شماره تلفن Number و برای اولویت دادن به نام تلفن کننده گزینه Name را انتخاب کنید.
 • در صورتی که به خواهید به خانه حافظه بعدی بروید ازNEXT  و یا به خانه حافظه قبلی برگردید از PREV می توان استفاده کرد.

کد سانترال

اضافه کردن اتوماتیک صفر به اول شماره تلفنهای دریافت شده (برنامه شماره 905)

در این برنامه می توان مرکز تلفن را طوری برنامه ریزی کرد که به اول شماره تلفنهای دریافت شده توسط سیستم یک شماره 0 اضافه کند.
برای این منظور عملیات زیر را انجام دهید:

 • وارد حالت برنامه ریزی شوید.
 • کد برنامه "905" را وارد کنید
 • با فشار دادن NEXT وارد صفحه تنظیمات خواهید شد.
 • با استفاده ازSELECT  گزینه مورد نظر را انتخاب کنید
 • برای فعال کردن این سرویس گزینه Enable را انتخاب کنید.
 • استفاده از کلیدSTORE  اطلاعات وارد شده را ذخیره می شوند.
 • با فشار دادن کلید  END از برنامه خارج خواهید شد

کد سانترال905

فرستاده شدن و یا نشدن شماره تماس ها به خروجی  SMDR(برنامه شماره 906)


مرکز تلفن پاناسونیک اطلاعات مکالمات انجام گرفته شده را با استفاده از یک پورت سریال RS232تعبیه شده در بدنه مرکز تلفن به خارج می فرستد و اگر به این خروجی یک پرینتر و یا یک کامپیوتر وصل شده باشد اطلاعات مکالمات انجام گرفته شده توسط داخلی های مرکز تلفن توسط پرینتر چاپ و یا توسط کامپیوتر ثبت خواهد شد. در این برنامه می توان برای مرکز تلفن مشخص کرد که ایا اطلاعات مکالمات وارد شده و شناسائی شده توسط سیستم کالرای دی هم به این خروجی فرستاده شود.
اگر در این برنامه شما گزینه Without CID را انتخاب شده باشد، اطلاعات ورودی و شناسائی شده توسط سیستم کالر ای دی ثبت نخواهد شد و اگر گزینه With CID را انتخاب شود، این اطلاعات ثبت می شوند. البته توجه داشته باشید که فقط شماره تلفن ثبت خواهد شد و نام افراد نمایش داده نمی شود.
برای این منظور عملیات زیر را انجام دهید:

 • وارد حالت برنامه ریزی شوید.
 • کد برنامه "906" را وارد کنید
 • با فشار دادن NEXT وارد صفحه تنظیمات خواهید شد.
 • با استفاده ازSELECT  گزینه مورد نظر را انتخاب کنید
 • برای فعال کردن این سرویس گزینه Enable را انتخاب کنید.
 • استفاده از کلیدSTORE  اطلاعات وارد شده را ذخیره می شوند.
 • با فشار دادن کلید  END از برنامه خارج خواهید شد

سانترال پاناسونیک.

امکان ارسال اطلاعات مکالمات ورودی در لحظه به SMDR (برنامه شماره 907)


با این برنامه لحظه ای که مکالمه ای برقرار شود و تلفن شروع به زنگ زدن می کند ؛ اطلاعات مکالمه وارد شده  بر روی خروجی SMDR  فرستاده خواهد شد. این در صورتی است که گزینه Enable را در تنظیمات انتخاب کرده باشید. این برنامه در زمانی که از نرم افزاهای مخصوص ثبت اطلاعات مکالمات ورودی و خروجی استفاده می شود ؛ مورد استفاده می باشد.
برای این منظور عملیات زیر را انجام دهید:

 • وارد حالت برنامه ریزی شوید.
 • کد برنامه "907" را وارد کنید
 • با فشار دادن NEXT وارد صفحه تنظیمات خواهید شد.
 • با استفاده ازSELECT  گزینه مورد نظر را انتخاب کنید.
 • برای فعال کردن این سرویس گزینه Enable را انتخاب کنید.
 • استفاده از کلیدSTORE  اطلاعات وارد شده را ذخیره می شوند.
 • با فشار دادن کلید  END از برنامه خارج خواهید شد.

کد سانترال 907

تعیین نوع سیگنالهای که سیستم نمایشگر توسط انها فرستاده می شود )برنامه شماره 910)


مکالمات وارد شده به مرکز تلفن که حاوی سیگنالهای کالر ای دی نیز می باشند ، توسط مرکز تلفن دریافت می شوند ، این سیگنالها ممکن است به صورت سیگنالهای FSK یا DTMF باشند که می توان نوع سیگنال دریافتی توسط کال سنتر را مشخص کرد.
برای این منظور عملیات زیر را انجام دهید:

 • وارد حالت برنامه ریزی شوید.
 • کد برنامه "910" را وارد کنید
 • با فشار دادن NEXT وارد صفحه تنظیمات خواهید شد.
 • با استفاده از دکمه های شماره گیری ؛ خط شهری مورد نظر را وارد کنید.
 • با استفاده ازSELECT  گزینه مورد نظر را انتخاب کنید.
 • استفاده از کلیدSTORE  اطلاعات وارد شده را ذخیره می شوند.
 • با فشار دادن کلید  END از برنامه خارج خواهید شد.

نکات زیر را در هنگام برنامه ریزی در نظر داشته باشد:

 • با فشار دادن * می توان همه خطوط شهری را انتخاب و برنامه ریزی کرد.
 • در صورتی که به خواهید به خانه حافظه بعدی بروید ازNEXT  و یا به خانه حافظه قبلی برگردید از PREV می توان استفاده کرد.

کد سانترال 910 

 

خواندن 27266 دفعه

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

تلفن سانترال